Balken
ST. MICHAEL
MOBILGUIDE

do tyłu
widok całości
rzut poziomy

18Ołtarz świętego Imienia Jezusowego

Obraz w ołtarzu po lewej stronie transeptu kontynuuje historię ołtarza po prawej stronie. Bóg Ojciec Stwórca widoczny na szczycie obrazu unosi rękę do błogosławieństwa. Syn Boży wkracza w historię ludzkości, stając się człowiekiem. Jego imię – IHS to początkowe litery w alfabecie greckim – napisane nad skrzydłami gołębia, który jest symbolem Ducha Świętego. Jak dziecko, Jezus stoi na kolanach matki Maryi, która depcze głowę węża. W sakramencie przemienionego chleba w pokarm Pański jest blisko swojego Kościoła, który tutaj jest prezentowany przez Papieża i Cesarza. Aniołowie, którzy w obrazie po prawej stronie nie dopuścili, aby dym ofiar uniósł się do Boga, teraz wznoszą narzędzia męki Chrystusa do Ojca niebieskiego: Poprzez życie i śmierć Jezusa, my ludzie, zostaliśmy zbawieni.