Balken
ST. MICHAEL
MOBILGUIDE

vissza
átnézet
alaprajz

2Egy korabeli metszet a kollégium épületéről

A müncheni Szent Mihály kollégium Németország egyik első iskolaépülete, melyet kifejezetten ebből a célból építettek.
A mozgatható nyomdabetűk elvén működő nyomdászat, amelyet Gutenberg 1450 körül fedezett fel, forradalmasította a közművelődést. Az olvasás és írás az emberiség számára új távlatokat nyitott meg, melyek saját tapasztalataikon és társadalmi rangjukon is túlmutatnak. A „vissza a forrásokhoz”, a „reneszánsz” lett a korszak művelődési programja. Ezen áramlat a vallásos hit szféráját is érintette, és megújuláshoz, illetve „reformációhoz” vezetett.
Bajorország hercegei úgy döntöttek, hogy „ősi hitűek”, vagyis katolikusok maradnak. Ehhez viszont újításokra volt szükség a római katolikus Egyházon belül. Az első jezsuiták 1559-ben érkeztek meg Münchenbe, és a mai Szent Mihály templom melletti ágostonrendi kolostor szobáiban kezdték a város fiait tanítani. Egy vázlatkönyvből származó metszet a régi kollégium épületeit mutatja be.