Balken
ST. MICHAEL
MOBILGUIDE

do tyłu
widok całości
rzut poziomy

10Krzyż Giovanni’a da Bologna

Aż do 1819 roku krzyż, który teraz znajduje się przy ściany zewnętrznej prawego transeptu, stał przy stopniach do prezbiterium. W krypcie, pod krzyżem, odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku założycieli kościoła świętego Michała, Księcia Wilhelma V i Renaty z Lotaryngii, jego żony. Giovanni da Bologna odlał korpus krzyża w 1594 roku, a figurę świętej Marii Magdaleny wykończył jego uczeń, Hans Reichle.