Balken
ST. MICHAEL
MOBILGUIDE

vissza
átnézet
alaprajz

14A Vilmosnak és Renátának tervezett sírhely

V. Vilmos herceg és felesége, Lotaringiai Renáta haláluk után a Szent Mihály templomban akartak eltemetkezni. Egy 1592-ből származó dokumentum írja le az alapítóknak tervezett sírhelyet: „Fent, az emlékmű elülső részén, a keresztre feszített Krisztus alakja látható. A földre borult Mária Magdolna bensőségesen öleli át a keresztet. Velük szemben az alapítók, V. Vilmos herceg és Renáta hercegnő fejedelmi tartásban térdelnek... Mindkettőjük mellett ott áll saját őrangyaluk, akik ujjal a keresztfán függő Üdvözítő felé mutatnak. A Megfeszített és a hercegpár között a Szent Szűz képe függ...” Mindehhez hozzá akartak tenni négy bibliai feltámadási jelenetet ábrázoló bronztáblát, négy kandelábert, négy címerpajzsokat tartó oroszlánt, négy zászlóvivőt, egy páncélos herceget és egy szenteltvizet tartó angyalt. Ezt a tervet azonban sohasem valósították meg. A kereszt, Mária Magdolna szobrával együtt, a négy bronztábla és kandeláber, valamint a szenteltvizet tartó angyal a Szent Mihály templomban maradtak. A Szűzanya pedig a Marienplatz-on lévő oszlopon áll, a városházával szemben.