Balken
ST. MICHAEL
MOBILGUIDE

do tyłu
widok całości
rzut poziomy

22Ołtarz świętego Andrzeja

Święty Andrzej był jak jego brat Piotr, rybakiem nad jeziorem Tyberiadzkim. Przypominają to narzędzia rybackie umieszczone na górze w architekturze ołtarza. Razem z Piotrem, Andrzej został powołany przez Jezusa i jest jednym z dwunastu apostołów. Według przekazów powieszono go przy bramach Patras, miasta greckiego, na krzyżu w kształcie litery X. Litera X jest pierwszą literą alfabetu greckiego użytą w pisowni imienia Chrystus. Stąd też litera X uważana jest jako symbol Chrystusa. Święty Andrzej czczony jest jako patron Greków oraz greko-ortodoxyjnego. Obraz został namalowany przez Christopha Schwarza i Alessandra Scalzi.