Balken
ST. MICHAEL
MOBILGUIDE

prethodna
pregled
Tlocrt

8Oltar sv. Petra i Pavla

U crkvenoj predaji Petar i Pavao slove kao dvojica Isusovih apostola, na čijoj je vjeri i naviještanju na poseban način sazidana Crkva. Nisu oni osnivači Crkve, nego sam Isus Krist. S obzirom da su ova dva apostola našli svoje počivalište u Rimu, posebno se štuju u zapadnoj Crkvi.
U svakoj od osam ispovjedaonica u pokrajnim kapelama svećenik pomirujućom Božjom ljubavlju tješi čovjeka, koji priznaje svoju krivnju i koji se kaje.