Balken
ST. MICHAEL
MOBILGUIDE

do tyłu
widok całości
rzut poziomy

21Ołtarz Zwiastowania

Święty Archanioł Gabriel, posłaniec Boży, pozdrawia Maryję i oznajmia jej, że porodzi syna, który przyniesie ludzkości zbawienie. Piotr Candid (Pieter de Witte) wykonał ten obraz w 1587 roku, jako pierwsze dzieło w Monachium. W 1697 roku ołtarz ten został na nowo upiększony marmurem, wieńcząc kaplicę bogatym stiukiem. Około roku 1800 dodano figury świętych Joachima i Anny, według legendy rodziców Maryi Panny.