Balken
ST. MICHAEL
MOBILGUIDE

vissza
átnézet
alaprajz

1A homlokzat

A Szent Mihály templom homlokzata egyúttal annak a jezsuita kollégiumnak is a homlokoldala, amelyet V. Vilmos herceg 1583 és 1597 között Münchenben, a székvárosában építtetett fel. A homlokzat csúcsán lévő kereszt alatt a várost és a hercegséget megáldó Jézus Krisztus szobra áll. Alatta az Agilulfinger család három személye látható. A hagyomány szerint általuk érkezett Bajorországba a kereszténység. Mellettük és alattuk olyan uralkodók sorát láthatjuk, akik érdemeket szereztek a bajor hercegség, valamint az itt felvirágzott keresztény hit előmozdításában. A templomszentelési felirat három szalagja szerint: „a legfenségesebb és leghatalmasabb Úristen akaratából, eme szentélyt Szent Mihály arkangyal tiszteletére szenteltette fel V. Vilmos, pfalzi választófejedelem, Felső- és Alsó-Bajorország hercege, a templom védnöke és alapítója”. Természetesen az imént említett szobrok között, az alapító alakja mellé odatették a templom makettjét is.
A két bejárati kapu között a gonoszt legyőző Szent Mihály arkangyal, a szentély őrzőjének bronzszobra áll. Ez a szobor egyike első bronzszobroknak, melyeket Münchenben öntöttek. Alatta V. Vilmos címerpajzsát és az Aranygyapjas rend lovagjainak láncát láthatjuk.
Az 2013-ban befejeződött utolsó felújítás óta a homlokzat ragyogó fehéren látható.