Balken
ST. MICHAEL
MOBILGUIDE

do tyłu
widok całości
rzut poziomy

3Wnętrze kościoła świętego Michała

Kościół świętego Michała jest pierwszym budynkiem monumentalnym w stylu renesansowym na północy Alp. W cegłach palonych wymurowane sklepienie, mające 20 metrów szerokości, w tych czasach największe w Europie, okryje nawę kościoła, która otwiera się na prezbiterium. Kazalnica, przymocowana do słupa po lewej stronie, i wielki ołtarz kształtują w szczególny sposób wnętrze kościoła. Architektura i całe urządzenie służą do głoszenia wiadomości Jezusa Chrystusa oraz do świętowania jego pamiątkowej wieczerzy.