Balken
ST. MICHAEL
MOBILGUIDE

do tyłu
widok całości
rzut poziomy

27Kaplica Krzyża świętego

Przez wyście w prawej nawie kościoła (transept) dotrzemy do Ettstraße, a stamtąd po kilkunastu metrach do kaplicy świętego Krzyża. Uważano ją, w przeszłości, za najświętsze pomieszczenie, gdyż mieści oprócz wielu wartościowych relikwii, drewnianą cząstkę krzyża Chrystusa. Cała pomieszczenie jest ukierunkowane na oddaniu czci Krzyżowi świętemu, które wyrażone zostało przede wszystkim w obrazie namalowanym przez Hansa von Aachen. Figury przy łuku do prezbiterium to Jezus Chrystus jako VIR DOLORUM, mąż boleści, oraz jego Matka Maria jako MATER DOLOROSA, Matka bolesna. We wnękach ścian uwidocznione zostały figury świętej Katarzyny i świętej Barbary.