Balken
ST. MICHAEL
MOBILGUIDE

do tyłu
widok całości
rzut poziomy

14Zaprojektowany grobowiec Wilhelma i Renaty

Książę Wilhelm V i jego żona Renata z Lotaryngii chcieli zostać pogrzebani po śmierci w kościele świętego Michała. Dokument z 1592 roku opisuje zaprojektowany grobowiec: „Na górze monumentu w jego przedniej części obraz ukrzyżowanego Chrystusa. Rzucona na ziemię Maria Magdalena serdecznie obejmuje krzyż. Naprzeciw tego Wilhelm V i Renata, książę i księżna – założyciele, klęczący w książęcej postawie … Każdemu z nich stoi na straży Anioł Stróż, wskazujący na Zbawiciela na krzyżu. Pomiędzy ukrzyżowanym i książęcym małżeństwem zwisa z góry obraz Matki Bożej …” Do tego miały zostać dołączone cztery tablice z brązu z biblijnymi scenami zmartwychwstania, cztery kandelabry, cztery lwy z herbami, cztery poczty sztandarowe, księcia w kołczanie, oraz Anioła z naczyniem wody święconej. Ten projekt nigdy nie został zrealizowany. Krzyż z figurą Marii Magdaleny, cztery tablice z brązu i kandelabry oraz Anioł z wodą święconą pozostali w kościele świętego Michała. Figura Panny Maryi stoi nad kolumną na Marienplatzu, naprzeciwko ratusza.