Balken
ST. MICHAEL
MOBILGUIDE

prethodna
pregled
Tlocrt

22Oltar sv. Andrije

Andrija je poput svoga brata Šimuna Petra bio ribar na Genezaretskom jezeru. Na to podsjeća pribor za ribolov, koji je oslikan gore u arhitekturi oltara. Andrija je bio pozvan od Isusa zajedno s Petrom i jedan je od dvanaest apostola. Prema legendi razapet je ispred grčkog grada Patrasa na križu u obliku X. X je prvo slovo grčkog načina pisanja Isus; tako X vrijedi i kao simbol za Krista. Andrija se časti kao zaštitnik Grka i Grčke pravoslavne Crkve. Sliku ovog oltara naslikali su Christoph Schwarz i Alessandro Scalzi.