Balken
ST. MICHAEL
MOBILGUIDE

do tyłu
widok całości
rzut poziomy

20Kazalnica

Kazalnica kościoła świętego Michała była w 1597 roku pierwszą na stałe umieszczoną w świątyniach miasta. Epoka renesansu wymagała nowego rozumienia tradycji kościelnej. Tym wymaganiom przyszli z pomocą Jezuici. W ich kościołach głoszono kazania w każdą niedzielę, co było nowością w tamtych czasach. Z okazji stulecia poświęcenia kościoła została ufundowana barokowa kazalnica w 1697 roku, wykonana przez jezuickiego brata Johanna Hörmanna.