Balken
ST. MICHAEL
MOBILGUIDE

do tyłu
widok całości
rzut poziomy

11Ołtarz najświętszej Trójcy

Obrazy w dwóch ołtarzach po prawej i po lewej stronie transeptu, to namalowane dowody wiary w zbawcze dzieło Boga. Antonio Maria Viani wykończył je w 1588/89 roku. Na obrazie w ołtarzu po prawej stronie widzimy Trójcę Świętą; Boga Ojca, Syna Jezusa Chrystusa oraz Ducha Świętego w postaci trzepoczącego gołębia, otoczoną przez chory anielskie. Na dole jest ołtarz z narzędziami do ofiary, obok stoją Aaron w stroju arcykapłana i Mojżesz z tablicami dziesięciu przykazań. Za Aaronem widzimy króla Dawida, Abrahama, Salomona i Judytę, za Mojżeszem stoją Noe i Jozue. Na wzgórzu za ołtarzem leży, po stronie lewej, Abel, zabity przez brata Kaina. W środku obrazu widzialne jest drzewo, dookoła którego wije się wąż.
Wymienieni ludzie chcieli składać Bogu ofiarę, ale woń ofiary nie unosi się aż do Boga na wysokościach. Tak przedstawia ten ołtarz, według teologii owych czasów, poprzez historię Starego Testamentu, jak człowiek poprzez swoją arogancją oraz morderczą przemoc swój stosunek do Boga niszczy. Nie potrafiąc o własnych siłach, poprzez ofiarę i dobre dzieła odnowić go. Dwa obrazy okrągłe w transepcie przedstawią świętych jezuitów. Alojzy Gonzaga, który wstąpił w 1585 roku do Towarzystwa Jezusowego, zaraził się lecząc chorych i umarł w 1591 roku. Jest on uważany za patrona młodzieży.
W 1597 roku zostali ukrzyżowani w Nagasaki, w Japonii, dwudziestu sześciu chrześcijan, wśród nich trzech jezuitów.