Balken
ST. MICHAEL
MOBILGUIDE

do tyłu
widok całości
rzut poziomy

15Ołtarz główny

Ołtarz główny kościoła świętego Michała, z względu na swoją strukturę, jest pierwszym z dużej ilości barokowych ołtarzy znajdujących się w świątyniach bawarskich. Jego konstrukcja wznosi się w trzech piętrach ponad stołem ołtarza: Pierwotne Tabernakulum wypełniło cały otwór, w którym obecnie wisi kurtyna i barokowy krzyż. Przypominało to grób Jezusa. Na Tabernakulum znajdowała się figura Pana zmartwychwstałego, razem z strażnikami, rzuconymi na ziemię, którzy pilnowali grobu. Dzisiejsze Tabernakulum zostało wykonane w 1958 roku. Środkowe piętro przedstawia bramę do nieba, do sali, w której stoi tron Boga. Święty Michał Archanioł pilnuje bramy i zabrania złemu wejścia. „Michał i jego aniołowie walczyli ze smokiem”, jak twierdzi napis pod obrazem, wykonany przez Christopha Schwarza. Na szczycie ołtarza ukazuje się błogosławiący Jezus Chrystus, przyszły sędzia świata, który wysyła swoich aniołów i zwałuje wszystkich ludzi. Nad tym widnieje monogram imienia Jezusa, wpisany w promienne słońce.