Balken
ST. MICHAEL
MOBILGUIDE

vissza
átnézet
alaprajz

18Jézus Szent Nevének oltára

A kereszthajó baloldali oltárképén a jobboldali oltárkép története folytatódik: A kép tetején a teremtő Atyaisten látható, kezét áldásra emelve. Az Isten Fia belép az emberiség történelmébe, és emberré lesz. Az „IHS”, nevének görög kezdőbetűi olvashatók a galamb, vagyis a Szentlélek szárnyai fölött. A gyermek Jézus édesanyjának, Szűz Máriának térdein áll, aki közben a kígyó fejét tiporja. Az Isten Fia az Oltáriszentségben, a Szent Áldozatban átváltozott kenyér színe alatt közel marad az Egyházhoz, amely a képen a pápa és a császár vezetésével látható. Az angyalok, akik a jobboldali képen megakadályozták, hogy az áldozat füstje felszálljon Isten elé, itt Jézus szenvedésének eszközeit hozzák fel a Mennyei Atya elé: Jézus élete és halála által szabadultunk meg mi, emberek.