Balken
ST. MICHAEL
MOBILGUIDE

do tyłu
widok całości
rzut poziomy

7Ołtarz świętego Sebastiana

W miejscach pomiędzy słupami podtrzymującymi sklepienie wykonano małe kaplicy, trzy po każdej stronie. Na czołowym miejscu każdej kaplicy stoi ołtarz. Obrazy w ołtarzach pochodzą jeszcze z okresu założenia kościoła. Obraz w ołtarzu drugiej kaplicy po prawej stronie przedstawia świętego Sebastiana. Według legendy był kapitanem cesarskiej straży przybocznej pod cesarzami rzymskimi Dioklecjanem i Maksymianem. Z powodu wiary został zabity przez łuczników. Obraz ten wykonał Alessandro Scalzi w 1588/89 roku według koncepcji Hansa von Aachen.