Balken
ST. MICHAEL
MOBILGUIDE

prethodna
pregled
Tlocrt

11Oltar Presvetoga Trojstva

Na slikama dvaju velikih oltara s lijeve i s desne strane bočnih lađa nacrtane su vjerske poduke o spasonosnom djelovanju Božjem; Antonio Maria Viani nacrtao ih je 1588./1589. g. Gore na desnoj slici trojstveni Bog, Otac, Sin i Duh Sveti u liku lepršajućeg goluba, okružen anđeoskim korovima. Ispod se nalazi oltar sa spravama za žrtvovanje, pored je Aron u odjeći velikog svećenika i Mojsije s pločama Zakona. Iza Arona su vidljivi kralj David, Abraham, Salomon i Judita, iza Mosija Noah i Jošua. Na uzvisini iza oltara lijevo se nalazi Abel, ubijen od svoga brata Kaina. U sredini slike naslućuje se stablo oko kojega se mota zmija.
Spomenuti ljudi su željeli prinijeti Bogu žrtvu, no žrtveni miris se ne diže do Boga u visinu. Tako oltar pripovijeda, u skladu s teologijom svojega vremena, kroz priče Staroga zavjeta kako je čovjek po svojoj oholosti i po ubojitom nasilju narušio svoj odnos s Bogom i kako ga vlastitim snagama, žrtvama i dobrim djelima ne može ponovo uspostaviti.
Medaljoni u bočnoj lađi prikazuju svete isusovce. Alojzije Gonzaga stupio je 1585. g. u isusovačku družbu. Kod njege bolesnika zarazio se i preminuo je 1591. g.
On slovi kao zaštitnik mladih studenata.
1597. g. je u Nagasakiju u Japanu razapeto 26 kršćana, među njima trojica isusovaca.