Balken
ST. MICHAEL
MOBILGUIDE

prethodna
pregled
Tlocrt

18Oltar Imena Isusova

Slika oltara lijeve bočne lađe nastavlja s pričom desne slike: Bog Otac Stvoritelj na vrhu ove slike, podiže svoju ruku na blagoslov. Sin Božji ulazi u povijest čovječanstva. On postaje čovjekom. Njegovo ime – „IHS“ su njegova grčka početna slova – na krilima goluba, Duha Božjega. Kao dijete stoji na koljenima svoje Majke Marije koja zmiji satire glavu. U sakramentu, pretvorbenom kruhu stola Gospodnjega, on je bliz svojoj Crkvi, koju ovdje predvode papa i car. Anđeli, na desnoj slici udaljeni od Boga, drže žrtvu paljenicu, s koje se diže dim, i nose nebeskom Ocu uvis sprave Isusove muke. Po životu i smrti Isusovoj mi smo otkupljeni.