Balken
ST. MICHAEL
MOBILGUIDE

do tyłu
widok całości
rzut poziomy

8Ołtarz świętych Piotra i Pawła

W tradycji kościoła, Piotr i Paweł uznawani są za dwóch Apostołów Jezusa, których wiara i wyznania w szczególny sposób … Kościół, uwzględniając ich wiarę oraz kazanie. Oczywiście nie są oni założycielami kościoła, ale sam Jezus Chrystus. Dlatego że obaj apostołowie zostali pogrzebioni w Rzymie, są bardzo czczeni przede wszystkim w kościele zachodu.
W każdym z ośmiu konfesjonałów kaplic bocznych kapłan przekazuje człowiekowi, który spowiada się i żałuje za swoje winy, pojednawczą miłość Boga.