Balken
ST. MICHAEL
MOBILGUIDE

prethodna
pregled
Tlocrt

10Križ iz Bologne

Križ koji je sada postavljen na vanjskom zidu desne bočne lađe, do 1819. g. nalazio se kod stepenica od kora. U kripti ispod križa, darovatelji crkve Sv. Mihovila, vojvoda Wilhelm V. i njegova supruga Renata von Lothringen, našli su svoje zadnje počivalište. Korpus križa saliven je 1594. g. od Giovannija iz Bologne, a kip Marije Magdalene od njegovog učenika Hansa Reichlea.