Balken
ST. MICHAEL
MOBILGUIDE

do tyłu
widok całości
rzut poziomy

24Empora organów

Od początku propagowanie muzyki kościelnej było szczególnym celem w kościele świętego Michała. Naprzeciwko prezbiterium została wybudowana, po wewnętrznej stronie fasady, specjalna empora dla organów, chóru śpiewaków i instrumentalistów, podobnie jak w kościołach jezuickich w Innsbrucku, w Ingolstadcie, w Landbergu i w Augsburgu. Było to nowością w architekturze kościelnej. Przed tym śpiewacy mieli swoje miejsca w chórze, albo na wzniesieniach przy wejściu do prezbiterium. W tym czasie daje się również już zauważyć wpływ muzyki dworskiej na muzykę kościelną. Najwybitniejszym muzykiem, który działał w kościele jezuitów, był na pewno Joseph Gabriel Rheinberger. Sprawował on przez kilka lat funkcję organisty i zaprojektował oprócz tego wykonanie nowych organów w 1896 roku, zrealizowane przez Franza Maerza dzięki wsparciu testamentowemu żony Rheinbergera, Franciszki, która zmarła w 1892 roku. Organy te zostały następnie zburzone podczas nalotu bombowego w 1944 roku. Odbudowa kościoła ciągnęła się aż do lat osiemdziesiątych. Nowe organy powstały w 1966 roku, a w latach 1982/83 ukończono je ostatecznie.
Dzisiaj na tej emporze znajdują się siódme organy, dzieło firmy Rieger z Vorarlbergu/Austria, które w 2011 roku zostały przekazane do użytku. Zachował się również prospekt brata Johanna Hörmanna z siedemnastego wieku, zawierający większość materiału piszczałek organów Sandtnera (1982/83), które wykorzystano ponowie. Całe poprzednie organy zostały ponownie zreorganizowane przez dodanie tak zwanego niemiecko-romantycznego Echa, ulokowanego przy lewej bocznej stronie empory. Nowe organy umożliwiają obecnie stylową interpretację bardzo szerokiego spektrum muzyki organowej i są idealną bazą dla kunsztownych improwizacji.