Balken
ST. MICHAEL
MOBILGUIDE

prethodna
pregled
Tlocrt

16Ukras stropa s anđeoskim plesom kola

Iz rimske antike renesansa je preuzela običaj da stropove i zidove ukrašuje štukom. Crkva Sv. Mihovila je prva crkva u Münchenu koja je tako uređena. Svod glavne lađe je strukturiran posve ornamentalno; stropovi bočnih lađa i kora su i figurativno dopunjeni, u sredini vijenac od 16 anđela. Anđeli povezuju čovječji svijet s Božjim nebom. Tako to predstavlja židovska, kršćanska i muslimanska tradicija.