Balken
ST. MICHAEL
MOBILGUIDE

do tyłu
widok całości
rzut poziomy

1Fasada

Fasada kościoła świętego Michała jest stroną reprezentującą całe kolegium jezuitów, które założył książę Wilhelm V w latach 1583-1597 w Monachium, swoim mieście rezydencjalnym. Zupełnie na górze, pod znakiem krzyża, stoi Jezus Chrystus błogosławiący miasto oraz kraj. Pod tym trzech bohaterów z rodu Agilolfingów, którzy przynieśli, według starego przekazu, Chrześcijaństwo do Bawarii. Pod nim znajdują się dwa rzędy osób, którzy przyczynili się dużo do dobrobytu księstwa Bawarii i dla jego wiary chrześcijańskiej. Zapis inauguracyjny mówi, że „Bogu, Panu najgodniejszemu i najwyższemu, poświęcił to sanktuarium, na pamiątkę świętego archanioła Michała, Wilhelm V, Hrabia palatyn Reński i książę Górnej i Dolnej Bawarii, protektor i założyciel.” Temu fundatorowi dodali oczywiście, między wspominanymi statuami, model kościoła.
Między oboma portalami znajduje się, jako wartownik sanktuarium, brązowa figura Archanioła Michała, który pokonuje zło. Jest to jedna z pierwszych rzeźb z brązu, odlanych w Monachium. Pod tym widzimy tarczę herbową Wilhelma V z łańcuchem zakonnym kawalerów Orderu Złotego Runa.
Po najnowszej, w 2013 roku ukończonej renowacji fasada pokazuje się w lśniącej bieli.