Balken
ST. MICHAEL
MOBILGUIDE

prethodna
pregled
Tlocrt

4Isusov životni put: djetinjstvo – smrt – ponovni dolazak i sud

Kršćanska vjera naviješta kako Bog po Isusu Kristu želi sve ljude spasiti, osloboditi i obdariti vječnim životom. Tako je Isus središnji lik kršćanske vjere i crkve Sv. Mihovila. Na ulazu, ispod galerije, prikazan je kao dijete koje blagoslivlje sve ljude. Na križu, koji se prvotno nalazio kod stepenica prema koru, uzdiže se pred zajednicom kao patnik i umirući. Na vrhu glavnog oltara pojavljuje se kao od Boga oživljeni i uzvišeni Gospodin, koji će ponovo doći na kraju vremena kako bi sve ljude priveo k slavi Božjoj.