Balken
ST. MICHAEL
MOBILGUIDE

do tyłu
widok całości
rzut poziomy

6Bolesna Matka Boża

Maria, Matka Jezusa, też musiała współprzeżywać, jak Syn jej został poniżony, umęczony i zamordowany. Bol przeniknął ją jak miecz. Figura Matki Bożej Bolesnej chce nas jakby nakłonić do uczestniczenia w cierpieniu innych ludzi. Zapalając tu świece, ludzie chcą wyrazić swoje myśli oraz poczucie litości, wdzięczności i prośby.
Ołtarz tej kaplicy, poświęcony świętej Marii Magdalenie, został zburzony podczas wojny. Przy odbudowie usytuowano tu figurę Matki Bożej.