Balken
ST. MICHAEL
MOBILGUIDE

prethodna
pregled
Tlocrt

5Pratioci na putu: anđeli sa spravama za mučenje

Figure anđela s lijeve i s desne strane na stupovima crkve drže sprave u svojim rukama, kojima je Isus bio mučen. Radije je pretrpio nasilje nego da sam postane nasilnikom. Tako lomi s pomoću „odozgor“ krug nasilja i protunasilja: otkupljenje. Anđeli žele i posjetitelje crkve Sv. Mihovila pratiti na njihovom životnom putu. Jer nijedan čovjek ne doživljava samo sreću i radost. Živimo u svijetu punom nasilja. Patnja i nevolja, gubitak i smrt pripadaju našem životu.