Balken
1 - Fasada
2 - Ukratko o zgradi kolegija
3 - Unutrašnjost crkve Sv. Mihovila
4 - Isusov životni put: djetinjstvo – smrt – ponovni dolazak i sud
5 - Pratioci na putu: anđeli sa spravama za mučenje
6 - Žalosna Majka Božja
7 - Oltar sv. Sebastijana
8 - Oltar sv. Petra i Pavla
9 - Kovčeg sv. Kuzme i Damjana
10 - Križ iz Bologne
11 - Oltar Presvetoga Trojstva
12 - Oltar Franje Ksaverskog
13 - Oltarni prostor
14 - Planirani grobni spomenik Wilhelma i Renate
15 - Glavni oltar
16 - Ukras stropa s anđeoskim plesom kola
17 - Oltar sv. Ignacija
18 - Oltar Imena Isusova
19 - Leuchtenbergov spomenik
20 - Propovjedaonica
21 - Oltar navještenja
22 - Oltar sv. Andrije
23 - Oltar sv. Uršule
24 - Kor
25 - Anđeo sa škropionicom za blagoslovljenu vodu
26 - Kripta
27 - Kapela sv. križa