Balken
ST. MICHAEL
MOBILGUIDE

prethodna
pregled
Tlocrt

21Oltar navještenja

Arkanđeo Gabrijel, glasnik Božji, pozdravlja Mariju i naviješta joj kako će roditi Sina koji će ljudima donijeti spasenje. Ovu sliku naslikao je Peter Candid (Pieter de Witte) 1587. g. kao svoj prvi rad ovdje u Münchenu. 1697. g. oltar je s kamenom od mramora nanovo obnovljen i štuk kapele je uređen raskošno. Oko 1800. g. su dodane figure Ane i Joakima, prema legendi Marijinih roditelja.