Balken
ST. MICHAEL
MOBILGUIDE

prethodna
pregled
Tlocrt

3Unutrašnjost crkve Sv. Mihovila

Sv. Mihovil je prva monumentalna crkvena građevina u stilu renesanse sjeverno od Alpa. Svod zidan ciglom od 20 metara širine, u ono doba najveći u Europi, prekriva lađu crkve, i otvara se prema prostoru oltara. Propovjedaonica kod lijevog stupa i glavni oltar obilježavaju na poseban način taj prostor. Arhitektura i cijeli interijer služe naviještanju radosne vijesti Isusa Krista i slavlju Njegove spomen večere.