Balken
ST. MICHAEL
MOBILGUIDE

prethodna
pregled
Tlocrt

7Oltar sv. Sebastijana

Prostori između stupova, koji nose svod, uređeni su kao male kapele, po tri na svakoj strani. Na pročelju svake kapele nalazi se oltar. Oltarne slike potječu još iz vremena osnivanja crkve. Oltarna slika srednje pokrajne kapele na desnoj strani prikazuje sv. Sebastijana. Prema legendi, on je bio kapetan carske tjelesne straže rimskih careva Dioklecijana i Maksimijana. Poradi svoga vjerskog uvjerenja ubijen je od strijelaca. Sliku je crtao 1588./89. g. Alessandro Scalzi prema nacrtu Hansa van Aachena.