Balken
ST. MICHAEL
MOBILGUIDE

vissza
átnézet
alaprajz

13A szentély

A Szent Mihály templom szentélyét váróteremhez hasonló módon alakították ki, a mennyei kapu előszobájaként, amely az itt és most történő feltámadás tereként szolgál. A falakon lévő szobrok alsó sorában a tizenkét apostol, Jézus feltámadásának tanúi láthatók, felettük pedig különböző szentek. A mennyezet stukkódíszében szárny nélküli alakokat láthatunk, akik a megváltott embereket jelképezik. Meglepő módon, ebben a jezsuita templomban kórusszékeket is elhelyeztek. A szentélyt a főhajótól elválasztó ívben a négy nyugati egyháztanító szobrai állnak (Szent Ágoston és Szent Jeromos a bal, Szent Ambrus és Nagy Szent Gergely a jobb oldalon).
A II. Vatikáni Zsinat (1962-65) után újjáépítették, az ív alatti ún. népoltárt. Ez az oltár azt szimbolizálja, hogy Jézus meghívja övéit a közös vacsorára, amelyben önmagát adja át. A Jairus leányának feltámadását (Mk 5,21-43) ábrázoló bronzdombormű rámutat, hogy a Jézusban való hit újra életre kelti az embereket.