Balken
1 - A homlokzat
2 - Egy korabeli metszet a kollégium épületéről
3 - A templom belső tere
4 - Jézus életútja: gyermekkora – halála – eljövetele és az ítélet
5 - Az útitársak: Krisztus szenvedésének eszközeit hordozó angyalok
6 - A fájdalmas Szűz
7 - Szent Sebestyén oltára
8 - Szent Péter és Pál apostolok oltára
9 - Szent Kozma és Damján ereklyetartója
10 - A Bologna-kereszt
11 - A Szentháromság oltár
12 - Xavéri Szent Ferenc oltára
13 - A szentély
14 - A Vilmosnak és Renátának tervezett sírhely
15 - A főoltár
16 - A mennyezeti díszítés és az angyalok körtánca
17 - Szent Ignác oltára
18 - Jézus Szent Nevének oltára
19 - A Leuchtenberg emlékmű
20 - A szószék
21 - A hírüladás oltára
22 - Szent András oltára
23 - Szent Orsolya oltára
24 - Az orgonakarzat
25 - A szenteltvíztartót őrző angyal
26 - A kripta
27 - A Szent Kereszt kápolna